Viete, že...?

18.03.2020 22:54
Spoločnosť

Autor : Renáta Pástorová Szappanosová, ZŠ Gemerská, Plešivec

Späť na úvod

Dňa 04.02. 2020 v čase od 08:35hod do 09:30 hod našu školu navštívili príslušníci OO PZ Plešivec pprap. Ing. Tomáš Kuchta a npor. PhDr. Juraj Zsiga, PhD. Neprišli nikoho zatknúť (uf!), skôr nám prišli porozprávať o tom, ako trestným činom účinne predchádzať. Besedy sa zúčastnilo 19 žiakov druhého stupňa. Beseda bola zameraná na tému šikana a trestnoprávna zodpovednosť mládeže, majetková kriminalita, násilná kriminalita. Sú to zaujímavé témy, a tak sme sa počas celej besedy aktívne zapájali do diskusie.  Mali sme možnosť vyskúšať si služobnú výstroj a výzbroj v praxi. 

Dozvedeli sme sa mnoho nového, napríklad:

 Viete, že...

1. trestná zodpovednosť je od 14 rokov? Takáto osoba sa označuje ako mladistvá.

Súd mladistvému, ak sa previní proti zákonu, môže uložiť : 

Trest povinnej práce

Peňažný trest

Trest prepadnutia veci

Trest zákazu činnosti

Trest vyhostenia

2. v prípade rôznych trestných činov či priestupkov hrozia rôzne vysoké tresty? 

Nebezpečné vyhrážanie – odňatie slobody až do výšky 3 rokov

Šírenie poplašnej správy – odňatie slobody až do výšky 8 rokov 

Výtržníctvo – odňatie slobody až do výšky 3 rokov

Všeobecné ohrozenie – odňatie slobody od 4 rokov až doživotie!


Vážme si prácu policajtov, je to namáhavá, nebezpečná a zodpovedná práca. Chránia náš majetok a život. Zodpovednosť je ale hlavne na nás - nikdy sa zbytočne nevystavujme riziku a keď vieme, že sa niekomu ubližuje, nikdy si to nenechajme pre seba - povedzme o tom dospelému, rodičovi, učiteľovi alebo príslušníkovi policajného zboru!


Cennými poznámkami k spracovaniu tejto správy prispeli: Kristína Faková Džesika Horváthová Ingrida Tomiová z 9.A