Ďakujeme

08.01.2020 15:57
Vzťahy

Autor : Ivana Šestáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Srdečne sa chceme poďakovať Vám všetkým, ktorí ste akokoľvek prispeli do zbierky potravín, drogérie, hračiek a oblečenia.

Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom I. a II. stupňa ZŠ Bernolákova 16, rodičom a žiakom elokovaného pracoviska ZŠ Poľov, žienkam z našej školskej kuchyne aj malým kamarátom z MŠ Šafárikova v Košiciach.

Mnoho z vecí poputuje cez OZ „S nami druhým“ priamo do starostlivo vybraných rodín v ťažkej životnej situácii. Časť vecí poputuje do azylového centra Dorka, ktoré pomáha rodinám s deťmi v krízových situáciách. V spolupráci s ÚPSVaR poputuje ďalšia časť vecí do sociálnymi pracovníkmi starostlivo vybraných rodín odkázaných na pomoc.

Ste úžasní.

Vyzbieralo sa nádherné množstvo vecí, za čo ešte raz ďakujeme.