Chvíľka pre starších

16.12.2019 17:52
Spoločnosť

Autor : Ema Ištvánfyová, Stredná športová škola Kožušnícka 2 , Trenčín

Späť na úvod

Posledný novembrový štvrtok tohto roku sme sa vybrali na našu tradičnú predvianočnú návštevu do domova dôchodcov. Zbalili sme koláčiky a ovocie a vyrazili sme na cestu. Starší z nás už vedeli, čo nás čaká, no prváčky, každá s iným očakávaním, neisto kráčali do neznáma. Pani vychovávateľka nás šeptom poprosila, aby sme sa po príchode neostýchali a trošku tým posmelili aj ich.