Odpad

10.12.2019 14:43
Spoločnosť

Autor : Karolínka Zvardoňová, ZŠ Pavla Horova, Bratislava

Späť na úvod

Plasty sa každým rokom stávajú väčšou a väčšou hrozbou planéty. Z lacného a praktického materiálu sa stal postrach všetkých živočíchov a živých organizmov, ktorý zaplavil hory a lesy.  V oceánoch už nepláva toľko rýb,ako kedysi, ale o to viac plastových fliaš,obalov či slamiek. Zvieratá tento odpad skonzumujú a následne vylučujú. Toto nie je jediný problém. Aj vďaka iným nebezpečným druhom odpadu a vypúšťaniu škodlivín do ovzdušia sa naša prirodzená klíma výrazne mení.Toho následkom je aj globálne otepľovanie. Na tento problém však existuje riešenie. Vedúci a ekológovia ich poznajú hneď niekoľko,ale ako sú na tom žiaci základných škôl? O tom nám viac prezradila anketa: Veľkým pozitívom je, že viac ako 75% triedy separuje odpad a väčšina sa snaží prostrediu napomáhať. Avšak naopak niektorí nevedeli,že žiaden plastový, či papierový produkt nemožno zrecyklovať opätovne,že znečistený odpad nepatrí do plastu a kartón môžme hádzať do papieru. Asi 50% žiakov využíva plasty ako mikroténové sáčky,igelitové tašky, či PET fľaše len zriedka. Viac ako 68% triedy by uprednostnilo produkt z iného materiálu pred plastom. Nie všetky odpovede boli správne, ale aj napriek tomu verím,že ak budeme aj naďalej recyklovať a pokúsime sa využívanie plastov minimalizovať, tak našu planétu ešte stihneme zachrániť.:)