Drogy a mladý človek

05.12.2019 19:52
Spoločnosť

Autor : Róbert Kmiť, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami

Späť na úvod

Tretí novembrový týždeň je venovaný Európskemu týždňu boja proti drogám. Cieľom je zamerať sa na prevenciu zneužívania návykových látok a zníženie dopytu po nelegálnych drogách najmä u mladých ľudí. V tomto týždni sa aj naše aktivity zamerali na túto, hlavne v dnešnej dobe veľmi aktuálnu tému, v rámci ktorých sme v špeciálnych triedach našej školy realizovali osvetové a preventívne besedy sprevádzané prezentáciami k danej problematike. Veríme, že ak to odradí aspoň jedného žiaka siahnuť po tomto neduhu, tak to malo obrovský zmysel.

Fotogaléria k článku