Červené stužky

05.12.2019 19:52
Spoločnosť

Autor : Katarína Pitoňáková, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami

Späť na úvod

Červené stužky je názov celoslovenskej kampane boja proti AIDS a v tomto školskom roku sa zapájame už do XIII. ročníka. Pod vedením Mgr. K. Pitoňákovej sa žiaci 8. a 9. ročníka zapojili do výtvarnej súťaže s tvorbou pohľadníc s názvom „Červené stužky.“ V rámci kampane sa ďalej zameriame na interaktívne činnosti a besedy o HIV/AIDS, prevencie rôznych druhov závislostí a na premietnutie dokumentárneho filmu Anjeli.

Fotogaléria k článku