Správajme sa zodpovedne

30.11.2019 15:30
Vzťahy

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na úvod

Dňa 22. 11. 2019 sa v priestoroch našej školy realizoval projekt Správajme sa zodpovedne, ktorý bol realizovaný za pomoci transferov z mesta. Cieľom projektu bolo prispieť k bezpečnému správaniu detí na cestách poznaním základných pravidiel cestnej premávky; vedieť poskytnúť prvú pomoc pri poranení a úrazoch; poznať tiesňové volania záchranných zložiek; priviesť deti k tomu, aby si uvedomili, že za svoje zdravie sú zodpovedné aj ony samy. Pri týchto aktivitách sme v žiakoch podporovali vytrvalosť, trpezlivosť a odhodlanie popasovať sa s prekonávaním prekážok. Tento projekt bol určený pre žiakov 3. – 8. ročníka. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií: I. kat. – žiaci 3. a 4. ročníka; II. kat.- žiaci 5. a 6. ročníka a III. kat. – žiaci 7. a 8. ročníka. Spolu súťažilo 11 družstiev v troch disciplínach: prekážková dráha (prekonávať prekážky so zaviazanými očami za pomoci „navigátora“), dopravný test a prvá pomoc. Cieľom bolo tiež prispieť k tomu, aby sa žiaci cítili dobre, zabavili sa a zároveň si upevnili kamarátske vzťahy s rovesníkmi. K realizácii projektu prispeli svojou pomocou Mgr. M. Poliačiková, Mgr. R. Magdolenová, PaedDr. J. Kolníková a Mgr. D. Čačková.

D. Čačková