Záložka spája školy

18.10.2019 17:56
Vzťahy

Autor : Karolínka Zvardoňová, ZŠ Pavla Horova, Bratislava

Späť na úvod

Tento rok  od septembra do októbra prebieha 10. ročník česko-slovenského projektu Záložka spája školy s témou " List za listom-baví ma čítať ". Všetci žiaci na základných školách v Česku a na Slovensku vyrobia záložku a potom sa všetky záložky pošlú partnerskej škole. Do tohto projektu sa zapojila aj naša škola. My spolupracujeme so Základnou školou Draguš 581 v Postoloprtoch. Naše záložky sú už hotové. Každý žiak si na záložku napísal aj odkaz či želanie pre svojho  nového kamaráta v zahraničí. Dúfame, že sa záložky budú páčiť a tešíme sa na tie od nich.