Kritéria pre prijímanie žiakov pre šk. rok 2024/25

Info pre uchádzačov

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany, Tovarnícka 1609, 95582 Topoľčany

Späť na školu

Zverejnili sme Kritéria pre prijímanie žiakov z 9. ročníka ZŠ do študijných a učebných odborov 1. ročníka našej školy pre šk. rok 2024/25

https://sostovar.edupage.org/text21/