Učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika, elektromechanička - silnoprúdová technika

Študijné odbory

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany, Tovarnícka 1609, 95582 Topoľčany

Späť na školu

3-ročný učebný odbor (končí výučným listom) žiaci sa naučia montovať, skúšať a opravovať elektrorozvodné siete a káblové rozvody, transformátory, rozvodne a inštalovať a opravovať elektrické zariadenia a stroje na konci štúdia získajú žiaci bezplatne odbornú spôsobilosť podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. na prácu s elektrickými zariadeniami v súlade s normami EÚ praktické vyučovanie prebieha v cvičných priestoroch na STROJSTAV-e a produktívnu prácu vykonávajú žiaci priamo pri montáži a opravách elektrorozvodných sietí a elektrických zariadení rôznych budov a objektov po vyučení je možné získať na škole maturitu v rámci denného nadstavbového štúdia v študijnom odbore elektrotechnika


https://www.youtube.com/watch?v=Semtf2EWAXI&list=PLyNGcxosm66RIWxv0NLVoYx14lEkRqa-C