Učebný odbor 3678 H inštalatér, inštalatérka

Študijné odbory

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany, Tovarnícka 1609, 95582 Topoľčany

Späť na školu

3-ročný učebný odbor (končí výučným listom) profesia, ktorá je a bude vyhľadávaná zo strany zákazníkov i zamestnávateľov absolvent odboru ovláda montáž, údržbu a opravy vodovodných, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení žiaci sa naučia zvárať a lepiť kovy i plasty, tvarovať a osadzovať rozvody a prídavné zariadenia, vykonávať ich skúšky a uvádzať ich do prevádzky v 3. ročníku je možné absolvovať kurz zvárania plameňom odborný výcvik prebieha cvičnou formou na STROJSTAV - e i produktívnou prácou pod vedením majstrov odborného výcviku na stavbách objektov alebo pri opravách a údržbe vykurovacích a vodovodných rozvodov a zariadení po vyučení je možné získať na škole maturitu v rámci denného nadstavbového štúdia v odbore strojárstvo

https://www.youtube.com/watch?v=7881VP3tJKY&list=PLyNGcxosm66Tw703Pw8-68VGYnL1-taxB