Učebný odbory 2487 H 01 autoopravár - mechanik, autoopravárka - mechanička

Študijné odbory

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany, Tovarnícka 1609, 95582 Topoľčany

Späť na školu

3-ročný univerzálny učebný odbor (končí výučným listom) žiaci sa naučia vykonávať opravy hnacích agregátov, prevodových, elektrických zariadení, bŕzd a podobne prax vykonávajú vo vlastnom školskom autoservise na ul. Dr. Adámiho v Topoľčanoch, kde vykonávajú nielen cvičnú ale aj produktívnu prácu priamo na opravách vozidiel zákazníkov autoservisu absolvovať prax majú žiaci možnosť aj v iných súkromných autoservisoch okresov Topoľčany i Partizánske, s ktorými škola uzatvorila zmluvy všetci žiaci majú možnosť zúčastniť sa odbornej súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL, organizovanej Zväzom automobilového priemyslu a presadiť sa v celoslovenskom meradle po vyučení je možné získať na škole maturitu v rámci denného nadstavbového štúdia v odbore strojárstvo alebo podnikanie v remeslách a službách