Učebné odbory 2433 H obrábač kovov

Študijné odbory

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany, Tovarnícka 1609, 95582 Topoľčany

Späť na školu

V školskom roku 2023/2024 sa učebný odbor obrábač kovov neotvára

3-ročný učebný odbor (končí výučným listom) znovuzavedený perspektívny strojársky odbor s istotou uplatnenia v praxi uplatnenie: v strojárskych firmách regiónu ako WELDING s. r. o. Topoľčany, TOPOS a. s. Tovarníky a DUOMETAL s. r. o. Topoľčany, EKOM spol. s r.o. Piešťany, Elektrokarbon a.s. Topoľčany ktoré prípravu svojich budúcich zamestnancov podporujú nielen finančne a materiálne, ale aj priamo vo svojich priestoroch zabezpečujú praktické vyučovanie žiakov. absolvent odboru je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby žiaci po vyučení ovládajú základy ručného spracovania kovov, ale aj všetky spôsoby obrábania (frézovanie, sústruženie, brúsenie a vŕtanie), vedia pracovať na konvenčných obrábacích strojoch a tiež pri obsluhe CNC strojov odborný výcvik prebieha aj cvičnou formou na STROJSTAV-e pod vedením majstrov odborného výcviku po vyučení je možné získať na škole maturitu v rámci denného nadstavbového štúdia v odbore strojárstvo


https://www.youtube.com/watch?v=7iBh_l7XfLI&list=PLyNGcxosm66Sf-gVPvTrmWbgRdw5OCAEd