Prijímacie skúšky pre šk.rok 2022/23

Info pre uchádzačov

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany, Tovarnícka 1609, 95582 Topoľčany

Späť na školu

https://sostovar.edupage.org/text21/


Prijímacie skúšky pre šk.rok 2022/23 Zverejnili sme kritériá pre prijímanie žiakov do študijných a učebných odborov do 1.ročníka pre šk. rok 2022/23 pre absolventov 9.ročníka ZŠ : Kriteria_prijmacich_skusok_2022-23_SO_a_UO.pdf Organizácia prijímacích skúšok pre šk. rok 2022/23: Organizacne_pokyny_2022_23.doc Vzor odvolania k neprijatiu žiaka do 1. ročníka: Vzor_odvolania_2022.doc Prihlášku do nadstavbového štúdia maturitného štúdia pre absolventov 3-ročných učebných odborov nájdete tu: Prihlaska_NS_2022.xls . Kritériá na prijímanie žiakov do tohto štúdia zverejníme v máji 2022. Prihlášku do externej formy štúdia pre získanie výučného listu v inom odbore, než ste vyštudovali nájdete tu: Prihlaska_na_externe_studium_2022.docx . Kritéria na prijímanie žiakov do tohto štúdia zverejníme v máji 2022.