Študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik, mechanička elektrotechnička

Študijné odbory

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany, Tovarnícka 1609, 95582 Topoľčany

Späť na školu

Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži elektrotechnických inštalácii a elektrických zariadení. Žiaci od tretieho ročníka si majú možnosť zvoliť prípravu na povolanie v oblasti silnoprúdovej techniky alebo autoelektroniky. Absolventi zamerania na silnoprúdovú techniku ovládajú spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, využitie elektrickej energie, spôsoby navrhovania elektroinštalácii budov, zásady projektovania a konštruovania elektrických zariadení a pod. Absolventi zamerania na autoelektroniku ovládajú meraciu techniku pre diagnostiku porúch motorových vozidiel, poznajú elektronické prvky a elektropríslušenstvo používané v motorových vozidlách. Žiaci vykonávajú odborný výcvik v školských dielňach alebo vo firmách, kde okrem praxe majú možnosť získať aj svoje budúce zamestnanie.