Študijný odbor 2411 K mechanik nastavovač, mechanička nastavovačka

Študijné odbory

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany, Tovarnícka 1609, 95582 Topoľčany

Späť na školu

novozavedený strojársky študijný odbor absolventi odboru dokážu samostatne čítať technické výkresy, poznajú strojárske normy ich príprava je zameraná na nastavovanie, obsluhu a údržbu všetkých druhov a typov konvenčných i číslicovo riadených obrábacích strojov - CNC, obrábacích centier, obrábacích liniek a ich príslušenstvá absolventi majú veľkú perspektívu zamestnania v strojárskych firmách, prípadne môžu pokračovať v štúdiu na VŠ technického smeru žiaci budú vykonávať praktické vyučovanie počas štúdia vo firmách, v ktorých sa po skončení štúdia môžu aj zamestnať