Žili sme v jednom štáte – Československu

11.12.2020 11:15
Spoločnosť

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na časopis

„Žili sme v jednom štáte – Československu“


   Na pôde našej školy už druhý školský rok pokračuje projekt Erasmus+, ktorý máme s našou partnerskou školou v Prachaticiach v Českej republike. Projekt je bohatý na zaujímavé témy – história, kultúra, ľudové umenie, filmové umenie, geografia.

   Vo februári 2020 boli naši žiaci na pobyte v partnerskej škole. Počas týždňa sa venovali rôznym historickým témam – hymna, vlajka, politici, ale spoznávali aj kultúrne a historické dedičstvo mesta Prachatice a jeho okolia.

   Do projektu zasiahla aktuálna nepriaznivá situácia s pandémiou Covid 19. Preto sme museli pobyt žiakov a učiteľov z Prachatíc u nás, v ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive, preložiť na pokojnejšie obdobie. Ale napriek tomu, že nám nebolo umožnené osobné stretnutie, vôbec nezaháľame. Zapojení žiaci si vybrali jednu kultúrnu pamiatku a informácie o nej spracovali na papier, kde napísali základné údaje, zaujímavosti a text doplnili o fotografie. Niektorí použili fotky z internetu, iní z osobného archívu. Tieto práce pošleme na výmenu a aj takto priblížime našu krajinu českým žiakom.

  Členovia žiackeho parlamentu tiež chceli priložiť ruku k dielu a vymyslieť niečo zaujímavé pre svojich kamarátov v Prachaticiach. Vybrali si fotku, ktorá vznikla počas pobytu v partnerskej škole, dali jej formu puzzle a tiež sme ju poslali do Čiech. A nezaháľajú ani žiaci prvého stupňa. Blížia sa Vianoce, a tak sme sa rozhodli toto predvianočné obdobie využiť. Vo všetkých štyroch oddeleniach školského klubu detí vyrábali žiaci rôzne pozdravy, ozdoby. Tieto tiež pošleme do partnerskej školy. A ako isto vidíte na priložených fotkách, veľmi sa snažili.


Mgr. Miriam Kružliaková

Fotogaléria k článku