Modrá

27.03.2020 17:32
Vzťahy

Autor : Viktória Novosádová, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského, Hlohovec

Späť na časopis

Modrá

Odtiene modrej visia vo vzduchu

Svet sa zdá tmavší

A akýsi studený, neosobný

V čase polnočných omší 


Sivé oblaky plávajú oblohou

Skrývajú zvyšky radosti

Útržkami smútku

Ozvenou zimnej bolesti


Posledné vtáky odlietajú

Za teplom dočasného domova

Nechávajú nás napospas

Ilúzií zimného pokoja


Samota

Snehové vločky

Sa roztápajú na koži

Pomaly

Ako ilúzie

Vytvorené nami

 Počas nocí

Prebdených,

Osamelí v posteli


Vrana nás zobúdza

Z tranzu nechceného

Myšlienky

Ako mravce

Rozlezené

Všetkými smermi

Zdanlivo bez zmyslu

A podstaty


Studené kakao

V studených rukách

Chlad

Ako prikrývka

Ochraňuje

Pred zlom

Zraniteľnosťou

Ktorú teplo ponúka


(P)o Živote


Dych z popola a dymu

Oči otvorené dokorán

Kvety, ktoré nikdy nerozkvitnú

Studené srdce z mramoru


Telo, skrčené a chabé

Dva metre pod zemou

Už ho nestrašia mory

Je chránené hrobkou kamennou


Žiadna tvár, nie,

Len kosti a žiaľ

A sviečka, ktorá pripomína

Čím už nie je viac