Pár slov na úvod

30.03.2020 15:18
Spoločnosť

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na časopis

Milé naše čitateľky a čitatelia, znovu sa Vám prihovárame zo stránok školského časopisu. Úvodné slová tohto čísla však budú určite vážnejšie ako inokedy. Nové číslo Školáka totiž vychádza v období, aké sme si doteraz sotva dokázali predstaviť.To, čo bolo pre nás ešte pred mesiacom samozrejmé, zrazu už také nie je.Sme prinútení ostať doma a chrániť tak seba aj iných pred chorobou; aktivity, ktoré sme ešte pred mesiacom považovali za bežnú súčasť života, napr. stretnutia s kamarátmi či s rodinou, sú možné len v obmedzenej miere alebo vôbec. Je tu zrazu dôvod obávať sa o naše zdravie a či chceme alebo nie, uvedomujeme si, žeje vzácne a treba si ho chrániť, lebo nové zdravie si nekúpime tak ako tablet či mobilný telefón. A uvedomujeme si tiež, aké dôležité a cenné sú vzájomná pomoc, ohľaduplnosť a spolupatričnosť. Kiežby sme na toto všetko pamätali aj neskôr, v časoch, keď opäť budeme môcť žiť bežný život. Obsah nového vydania Školáka je však veselší ako úvod,veď si okrem iného pripomenieme školský karneval aj exkurziu do českého mesta Prachatice. Ďalším pozitívom je nová podoba školského časopisu. Doteraz ste Školáka mohli čítať len v papierovej podobe, no začínajúc týmto číslom ho budete môcť nájsť už aj na webovej stránke našej školy v elektronickej verzii. A napokon - blížia sa veľkonočné sviatky.Želáme Vám, nech sú pekné a slnečné. Ak to bude len trochu možné, vyjdime na prechádzku do prírody a načerpajme tam silu a zdravie ☺. P.S.: A na záver ešte výzva. Napíšte nám o svojich aktivitách, ktoré robíte počas dní, keď nechodíte do školy.Možno pomáhate rodičom, možnosa venujete nejakej tvorivej činnosti alebo upratujete. Môžete nám poslať aj fotky. Posielajte ich na mailovú adresu:ivana.sklenkova@zsmsdn.sk alebo alzbeta.bukovcanova@zsmsdn.sk. Tešíme sa na ne ☺. Redakcia časopisu Školák Z pokladnice ľudovej múdrosti o zdraví Kto má zdravie, pokoj, chleba, ten má všetko, čo mu treba. Priateľov a zdravia nikdy nemáme dosť. Zdravie sa ľahšie stratí, ako získa späť. Šťastie sa podobá zdraviu. Dokiaľ ho máš, ani si ho nevšimneš. Veselá myseľ- polovica zdravia.