I) Aj na Málinci vieme pomáhať

22.03.2020 20:09
Spoločnosť

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na časopis

Dobročinná zbierka „Biela pastelka“: dňa 20. 9. 2019 sa naša škola už tradične aktíve zapojila do tejto zbierky. Žiaci školy vyzbierali pre nevidomých a slabozrakých ľudí na Slovensku od málinskej verejnosti vyše 100 €. Všetkým prispievateľom ďakujeme! Vo štvrtok 14.novembra 2019 sa celé Slovensko zapojilo do zbierky Hodina deťom, cez ktorú všetci dobrí ľudia pomáhajú práve deťom, ktoré to skutočne potrebujú. Dobrovoľníci chodili po uliciach a inštitúciách, kde sa snažili pre deti vyzbierať čo najviac peňazí. Ako by to bolo, keby sa aj naša škola nezapojila do tohto úžasného projektu. Žiaci našej školy Gabriela Berkiová a Jakub Krňan boli našimi dobrovoľníkmi a prešli celú dedinu. Aj keď síce nie je veľká, no mali čo robiť, pretože sa snažili vyzbierať peniaze u nás v škole, na obecnom úrade, v obchodoch, v zdravotnom stredisku, v škôlke, v komunitnom centre a na uliciach obce. Vyzbierali krásnych 105€, za ktoré touto cestou ďakujeme.

(T.H., T.K.)

Fotogaléria k článku