F) Október-mesiac úcty k starším

22.03.2020 20:09
Vzťahy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na časopis

V mesiaci október si naši menší spolužiaci navštevujúci ŠKD pri príležitosti mesiaca úcty k starším spomenuli na našich bývalých pedagógov – zamestnancov našej školy, ktorý sú už v súčasnosti v dôchodkovom veku. Želáme všetkým pevné zdravie!

(N.K.)

Fotogaléria k článku