Múzeum holokaustu

27.02.2020 09:47
Spoločnosť

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na časopis

7. februára 2020 deviataci našej školy navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. V týchto dňoch sme si pripomenuli výročie oslobodenia najväčšieho koncentračného tábora Auschwitz, a práve tejto udalosti bola venovaná prvá miestnosť. Prednášajúci nás zaujímavým spôsobom informoval o tom, čo je holokaust a ako sa prejavoval na Slovensku. Ukázal nám k čomu môže doviesť ľudí nenávisť a neznášanlivosť.

Múzeum je zároveň aj pamätníkom všetkých obetí holokaustu zo Slovenska. Múzeum tvoria budovy – baraky, v ktorých sú nainštalované zaujímavé expozície. Mali sme možnosť vidieť rôzne dobové dokumenty, fotografie, predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska či tabuľky s menami ľudí, ktorí boli z koncentračného tábora v Seredi transportovaní do iných vyhladzovacích táborov. Tiež sme mali možnosť nahliadnuť do dobytčieho vagóna, v ktorom ľudí prevážali. Lektor veľmi pútavým, veku primeraným a zaujímavým spôsobom podal žiakom časť našej histórie. Žiaci boli upozornení aj na statočnosť niektorých ľudí, ktorí boli ochotní riskovať svoj život a ukrývali Židov vo svojich domoch. Niektorí z nich boli ocenení titulom „Spravodliví medzi národmi“. Žiaci svojim záujmom a vzorným správaním opäť presvedčili svoje sprevádzajúce p. učiteľky Sekáčovú a Jokalovú, že sú nielen dobrí žiaci, ale hlavne chápaví a milí ľudia.

Po prehliadke múzea sme sa zastavili v I.D.C Holding, a.s., Prevádzkareň Pečivárne Sereď, aby sa zoznámili s procesom výroby a balenia produktov, históriou vzniku niektorých výrobkov, ktoré si žiaci mohli aj zakúpiť v podnikovej predajni. Cestou späť sme navštívili mesto Nitra a spokojní a plní dojmov sme sa vrátili domov.

Mgr. Monika Jokalová