Náš prvý Mikuláš

14.12.2019 18:31
Spoločnosť

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na časopisPríde?.....Nepríde?

Cililing, cililing......ideeee......hurá, úsmev a zrazu.....buch, buch, buch----ale sme sa všetci zľakli! Otvorili sa dvere a vošiel....veľký, mohutný, široký, s dlhou bielou bradou, v červenom plášti.....Mikuláš. Za ním krásny anjel – celý biely, usmiaty a ….čo sa to ešte vrútilo do dverí? Čertisko, čierny, dlhý, so zakrúteným chvostom, ohnutou palicou a veľkým krikom. Tak neboli to iba obyčajné reči, prišli. A prišli všetci traja.

Čertisko nám poriadne nahnal strach. Teda tým, čo iba poslušne sedia, odpovedajú iba keď sa prihlásia, nikdy nič nezabudnú, tým je teraz HEJ- neboja sa ani čerta. Ale čo my ostatní? Nedá sa vždy iba ticho sedieť—častokrát ústa predbehnú ruku, ktorá sa má prihlásiť...spolužiak sa postaví presne do Tvojho zorného uhla, tak ho treba „postrčiť“ a všetci okolo si myslia, že to nebolo práve najjemnejšie postrčenie... nohy bežia po chodbe, aj keď v hlave sa ozýva, že sa to nemá. Všeličo sa nám premietalo hlavou, pokiaľ čert chodil po triede a ovoniaval, vyvoniaval, či nezacíti niekoho neposlušného. No, nebolo nám všetko jedno...ale nakoniec skonštatoval a potvrdila i pani učiteľka, že do triedy chodia iba samí dobrí, poslušní a šikovní prváci. Tak sme si vydýchli a posmelení zaspievali, zarecitovali, čo sme sa naučili.

Mikuláš porozdával všetkým sladkosti a anjel ešte tým, ktorí zaspievali, alebo zarecitovali samostatne. Pri fotografovaní sme sa všetci nahrnuli ku Mikulášovi a anjelovi, k čertovi sa nám veľmi nechcelo postaviť, ale zvládli sme nakoniec aj to. Pozdravili sme sa a všetci sľúbili, že prídu aj na budúci rok. Už teraz sa veľmi tešíme a …......možno poniektorí prehodnotíme aj to správanie, keď aj ten čertisko chodí.......


Žiaci 1.A a 1. B tr.


Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý. .Aj tento rok na nás nezabudol a 6. 12. so svojimi nerozlučnými priateľmi - anjelom a čertom navštívili deti v 1. až 4. ročníku. Všade boli netrpezlivo očakávaní. V každej triede si žiaci pre nich pripravili pesničky, básničky a našli sa aj odvážlivci so samostatnými vystúpeniami. Našli sa však aj takí, ktorí upútali čertovu pozornosť. Ale tí sľúbili, že do budúceho roka sa polepšia. Takže anjel nakoniec všetkých obdaroval sladkosťami. Všetci sa tešíme na stretnutie o rok a aj na splnené sľuby.

Mgr. Marta Šišmišová