Nežná revolúcia

08.12.2019 15:48
Spoločnosť

Autor : Michal Minarovský, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského, Hlohovec

Späť na časopis

  16. november 1989

      Deň predtým, ako 17. novembra vyšli do ulíc študenti v Prahe, bratislavskí študenti organizovali manifestačný sprievod, ktorým verejne demonštrovali proti komunistickej diktatúre. Sprievod prešiel cez dnešné Hodžovo námestie pred Prezidentským palácom až k sídlu Ministerstvu školstva. Policajti, ktorí celý čas asistovali, proti sprievodu nezasiahli.

    Zhromaždenie študentov v Bratislave bolo nepovolené a verejne sa na ňom čítali heslá, napr. „ Chceme demokraciu," „Nechceme zbrane," „Žiadame zlepšiť sociálne podmienky pedagogických pracovníkov VŠ a študentov," „Chceme voľne cestovať do zahraničia" a pod.

    Na miesto sa dostavil aj tajomník ÚV KSS Gejza Šlapka a vyzval na dialóg s vybranými zástupcami zo zhromaždených. Dav reagoval zamietavo a prišiel s heslami: „Aj február 1948 bol na ulici," „Aj v NDR stačila na dialóg ulica." 

    Orgány povolili študentskú manifestáciu pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva na 17. november 1989. Študenti vysokých škôl vyzvali všetkých vysokoškolských študentov na Slovensku, aby v dialógu so straníckymi, štátnymi a školskými orgánmi presadzovali svoje požiadavky

     17. november 1989

     Dňa 17. novembra vyšli do ulíc aj študenti v Prahe. Tí, po skončení oficiálneho študentského mítingu (konal sa na počesť 50. výročia zavretia českých vysokých škôl nacistami v roku 1939 na Albertove), odišli smerom na Vyšehrad, kde ich počet výrazne stúpol. V uliciach boli pripravené bezpečnostné jednotky, ktoré však pôvodne dostali rozkaz, aby ani v prípade výskytu protisocialistických hesiel počas pochodu proti študentom nezasahovali.

     Dav sa vydal z Vyšehradu smerom do centra, pričom bol tlačený poriadkovými oddielmi. Približne o 19.30 sa dav demonštrantov ocitol na Národnej triede, kde bol postupne obkľučovaný oddielmi ZNB, ktoré napokon celkom uzavreli námestie. Napriek tomu sa študenti správali pokojne, sadali si na zem a podávali príslušníkom ZNB kvetiny. Tí reagovali výzvami na rozchod, ktorý však bol od 20.15 nemožný.

     Od tejto chvíle príslušníci ZNB, posilnení príslušníkmi Oddielu zvláštneho určenia, začali mlátiť obuškami študentov uzavretých v priestore Národnej triedy. Vytvorili niekoľko priechodov, v ktorých brutálne bili odchádzajúcich. Postupne sa im podarilo vyprázdniť námestie, na ktoré prichádzali sanitky, aby odvážali ranených.

     V priebehu noci rozšírili zahraničné médiá správu, že počas násilného potlačenia demonštrácie došlo k usmrteniu študenta Martina Šmída, ktorého mali dobiť príslušníci ZNB. Správa nebola pravdivá. V dôsledku zásahu bezpečnostných síl však bolo zranených 568 ľudí.

     To boli začiatky nežnej revolúcie. Stretávanie sa ľudí na uliciach, diskusie v divadlách, vznik nových strán – tak pokračovala a napokon priniesla pád komunistického režimu, prvé slobodné voľby a mnoho iných zmien, vďaka ktorým dnes ijeme iný život ako žili naši rodičia.