Modernizácia železničnej trate Púchov - Považská Bystrica

02.11.2019 20:52
Veda a Technika

Autor : Paťo Ďaďo, SOŠ dopravná, Školská ul., Trenčín

Späť na časopis

Už niekoľko rokov obyvateľom Púchova a Považskej Bystrice a priľahlých obcí strpčuje život modernizácia hlavného železničného koridoru z Bratislavy do Žiliny. To by sa však malo zmeniť do dvoch rokov. V súčasnej dobe je zavedená jednokoľajná prevádzka v úseku výh. Milochov – Považská Bystrica. Zrušené bolo pôvodné zabezpečovacie zariadenie automatického bloku a bolo nahradené automatickým hradlom. Pričom návestidlá neboli vymenené, ale upgradované. Smerom od Púchova už je dokončený celý nový železničný most ponad Váh, pričom ešte chýba koľajové lôžko. Za mostom prechádza nová trať na vysoký násyp, ktorým prekonáva záplavovú oblasť Váhu. Násyp je už prakticky hotový, len na ňom tiež chýbajú koľaje. Tesne pred kúpeľmi Nimnica trať prekonáva Váh mostom a následne vchádza do tunela Diel, kde vyústi pri najužšom mieste Nosickej priehrady. Celková dĺžka tunela bude takmer 1 082 metrov. Tunel bude jednorúrový, dvojkoľajný. Razená časť tunela bude dlhá 1 050 metrov, hĺbená časť pri východnom portáli 17, pri západnom 14,7 metrov. Prevádzková rýchlosť tunela je 160 km/h s výhľadom na 200 km/h. Za tunelom trať prejde na most, ktorým prekoná Nosickú priehradu. Týmto úsekom trať obíde celý oblúk okolo priehrady. Nová trať sa na krátky úsek pripojí k starej trati po nový tunel Milochov. Tunel Milochov sa stavia na zmiernenie oblúku okolo kopca. Tunel bude dvojkoľajný a jednorúrový. Jeho celková dĺžka bude takmer 1 861 metrov. Razená časť tunela bude dlhá 1 770 metrov, hĺbená časť pri východnom portáli 71, pri západnom 20 metrov. Severné vyústenie má byť v areáli bývalých Považských strojární. Prevádzková rýchlosť tunela je 160 km/h. Následne sa trať napojí na už zmodernizovanú trať v Považskej Bystrici.