Závislosť má veľa podôb

17.12.2019 13:03
Spoločnosť

Autor : Antónia Morganová, ZŠ Čaňa

Späť na články autora

Závislosť má veľa podôbV súčasnosti,  keď neustále pribúda drogovo závislých ľudí a znižuje sa hranica ich veku,  sme sa rozhodli v mesiaci november venovať sa na škole závážnej otázke prevencií látkových ale aj nelátkových závislostí. Školská psychologička a triedni učitelia po celý mesiac november viedli besedy so žiakmi našej školy. Ich cieľom bolo otvorenie diskusie o postojoch žiakov k drogám a snaha o zníženie rizík spojených s užívaním drog, ale hlavne podpora vlastnej zodpovednosti a uvedomenie si rizík v oblasti látkových aj nelákových závislostí.Dôvodov, prečo mladí ľudia siahajú po droge alebo sa stanú závislými na mobile alebo hraní hier je veľa, ale najčastejšími sú: neschopnosť riešiť svoje problémy, neschopnosť potlačiť aktuálnu žiadosť alebo zvedavosť, túžba po spolupatričnosti a rada ďalších.

Tématické okruhy besied sa sústreďovali na pochopenie a osvojenie si základných pojmov ako je droga, závislosť, abstinencia, ale aj pohľad na závislých ľudí a ako sa vplyvom závislostí zmenili ich životy. 


Prostredníctvom cvičení sa žiaci učili:

➢ Vedieť povedať nie  

➢ Vedieť vyjadriť svoje pocity

➢ Naučiť sa ovládať vlastné pocity

➢ Vedieť zvládnuť napätie 

Najviac na žiakov zapôsobili videá k téme. Pozrite si ich ešte raz, nebude to isto strata času.

Pre 1 stupeň odporúčam motivačné video Závislosť na internete: https://www.youtube.com/watch?v=zW1aCRwJOXA

pre 2. stupeň  video: Ako vzniká závislosť: Bewise https://www.youtube.com/watch?v=x3n3CNHWIOA&t=94s  

                       Dokument: Drogy: Život v tme: https://www.youtube.com/watch?v=Dp9_u-fjHl0 , 

                       video: Drogy: Prvý kontakt – Televízia Markíza: https://www.youtube.com/watch?v=h2gR0S-VOe0 

                       video: Cesta späť: https://www.youtube.com/watch?v=_e7mkXB-la8

Nezabúdajme, že hovoriť s deťmi o závislostiach nie je nikdy dosť zavčasu. Často sa totižto stáva, že rodičia začnú mať obavy až v treťom štádiu toxickej alebo fyzickej závislosti, teda až vtedy keď spozorujú zmeny nálad, povahové zmeny, zmeny zovňajšku, problémy v škole, atď.  Závislosti vstupujú do životov našich detí najrôznejšími cestami, v rozličných formách a pri rozličných príležitostiach. Preto v dnešnom svete vlastne musíme začať rozprávať s o látkových a nelátkových závislostiach ešte predtým, ako sa im ponúkne prvá príležitosť, aby vedeli ako sa zachovať.Treba taktiež podotknúť, že preventívny program nestačí. Deti potrebujú osobu, ktorej sa môžu zdôveriť, keď pociťujú nátlak od rovesníkov, alebo stres. Pravidelný prístup k informáciám, ale aj k dospelej osobe, ktorá môže dieťaťu v kritickej situácií pomôcť, je nevyhnutnosťou. Práve preto vám ponúkam možnosť sa na mňa obrátiť. Ak pociťujete akýkoľvek náznak, že dieťa požíva drogu, neváhajte ma kontaktovať.


V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na antonialpm@yahoo.com alebo osobne v škole. Tešim sa na vás. Vaša školská psychologička.
Ako vzniká závislosť: Ako vzniká závislosť: