Zlatý pohár LINDE 2023 znovu putoval do SOŠT Tlmače

25.04.2023 14:56
Veda a Technika

Autor : Jana Hollá, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Späť na články autora

Vo Frýdku Místku  sa v dňoch 17. -19. apríla 2023  konal  24. ročník medzinárodnej zváračskej súťaže žiakov stredných škôl o Zlatý pohár LINDE 2023.  Súťaže sa zúčastnilo celkovo 95  mladých zváračov  zo  34 škôl z Česka, 7 škôl zo Slovenska a 2 školy z Nemecka. Tento ročník súťaže sa uskutočnil po trojročnej pandemickej prestávke. Úroveň tejto prestížnej súťaže aj v tomto ročníku nijako nezaostala, a vrátila sa znovu na tú istú úroveň ako v predošlých ročníkoch. V hodnotiacej komisii mala zastúpenie každá krajina. Slovensko zastupovali  doc. Ing. Jozef  Jasenák, PhD. a  Ing. Dušan Malárik z Cechu zváračských odborníkov Trnava. Súťažilo sa v štyroch metódach: TIG (141) - zváranie v ochrannej atmosfére Argónu, MIG/MAG (135) - zváranie v ochrannej atmosfére CO2,,  MMA (111) – zváranie  elektrickým oblúkom obalenou elektródou,  GAS (311) – zváranie  kyslíkovo-acetylénovým plameňom. SOŠT Tlmače reprezentovali  Peter Štefanka,  MMA (111) , Adrián Mihál, MIG/MAG (131/135)  a Pavol Lasab, TIG /141) všetci žiaci druhého ročníka študijného odboru  mechanik strojov a zariadení II.E trieda.  Pedagogický sprievod zabezpečovali inštruktor zvárania a zároveň aj majster odborného výcviku  Bc. Ján Salaj a majster OV Mgr. Jaroslav Borik. Úroveň súťaže sa z roka na rok zvyšuje a konkurencia rastie. Nie je jednoduché stáť na stupňoch víťazov v silnej medzinárodnej konkurencii. Všetky krajiny svojich zástupcov vyberajú veľmi starostlivo. Preto sa aj naša škola a naši žiaci na túto súťaž poctivo a vzorne pripravovali. Nič sme nechceli nechať na náhodu, a to sa odrazilo aj na výsledku. Tlmačania  znovu ukázali že patria medzi svetovú špičku vo zváraní medzi žiakmi stredných škôl.  1.  miesto a teda Zlatý pohár LINDE 2023 priniesol domov Pavol Lasab, ktorý stál na najvyššom stupni a zaslúžil sa o víťazstvo v metóde 141 TIG. Ani ostatní súťažiaci z našej zváračskej školy sa nestratili a umiestnili sa na krásnych bodovaných miestach vo svojich kategóriách. Peter Štefanka obsadil v kategórii 111 MMA  5.miesto a Adrián Mihál v kategórii 135 MAG 4.miesto. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom za vzornú reprezentáciu školy a celého Slovenska na náročnej súťaži. Zásluhu na našom úspechu má aj Zváračská škola pri Tatravagónke Tlmače, ktorá aktívne pomohla s prípravou žiakov na súťaž. História uplynulých  ročníkov súťaže potvrdzuje, že mladí zvárači z Tlmáč tu majú svoje pravidelné zastúpenie.Treba pripomenúť, že za posledné obdobie to už bolo naše  desiate víťazstvo. Prvý Zlatý pohár Linde si z Frýdku Místku v roku 2007 priniesol Ivan Laurečník, nasledoval  František Holečka (2009),  Štefan Farkaš  a Matúš Dóka (2010), Peter Jakubík  (2011),  Dávid Baláž (2013 a 2014 )Frederik Machajdík 2016  Jakub Kuruc 2019.Mená týchto úspešných mladých zváračov sú zapísané veľkými písmenami v kronike súťaže.  Dosiahnuté úspechy budú dozaista motiváciou aj pre ďalších žiakov našej školy. Bc.Ján Salaj inštruktor zvárania-majster OV SOŠT Tlmače