Navštívili sme CERN v Trnave

09.11.2023 14:16
Veda a Technika

Autor : Jana Hollá, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Späť na články autora

Uýchľovač častíc v Univerzitnom vedeckom parku CAMBO Materiálovotechnologickej univerzity STU na Prednádraží v Trnave je v porovnaní s tým vo Švajčiarsku podstatne menší a nemá kruhový tvar. Aj napriek tomu s ním dokážu veľké veci. Urýchľovač častíc je pre mnohých laikov neznámy pojem, viacerí si zrejme predstavia podzemný tunel vo Švajčiarsku. Je najznámejší, najväčší, má približne dvadsaťsedem kilometrov a nachádza sa na francúzsko-švaj-čiarskych hraniciach. Po celej Európe je iba niekoľko menších, dohromady približne šesť. Rovnako ako aj v Trnave. Ten v porovnaní s tým švajčiarskym je iba drobček. Nemá kruhový tvar, je priamy a zmestí sa do haly s dĺžkou približne 30 metrov. Na vlastné oči si ho 8.11.2023 mohli pozrieť aj naši žiaci z II. E a II. D triedy.  Okrem zaujímavej prednášky v priestoroch urýchľovača si mohli žiaci prezrieť aj dalšie zaujímavé laboratóriá v ktorých sa pripravujú budúci inžinieri.  Sprevádzali ich samotní študenti a vyučujúci, ktorí sú absolventmi školy. Rovnako aj v radoch pedagogických zamestnancov našej školy by sa niekoľko našlo :-).  Fakulta bola založená v r. 1986 a má viac ako 30 ročnú tradíciu vo vzdelávaní. Je jednou z najúspešnejších fakúlt na Slovensku. Žiaci dostali informácie priamo od tých najpovolanejších, teda tých, ktorí si fakultu vyskúšali na vlastnej koži. Predstavili im študijné programy týkajúce sa výrobných technológií, automatizácie a mechatroniky. Žiaci mohli vidieť výrobný cyklus pre automatizovanú výrobu, ukážku synchronizovanej kooperačnej činnosti priemyselných robotov, CNC výrobu súčiastok na 5 – osových frézkach, laserové zváranie a meranie súčiastok modernými optickými 3D skenermi a priemyselnou počítačovou tomografiou. Žiakov veľmi zaujala práca s robotmi a ich riadiace systémy, ktoré sa budú učiť už počas štúdia  aj na našej škole.