Kvapka krvi

19.12.2023 12:25
Spoločnosť

Autor : Jana Hollá, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Späť na články autora

Na SOŠ technickej v Tlmačoch sa v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a Červeným krížom uskutočnil dňa 30.11.2023 dobrovoľný odber krvi. Sme veľmi hrdí na našich odvážnych žiakov - darcov, ktorým patrí veľký obdiv a srdečná vďaka za to, že sa v tak hojnom počte na tejto humánnej akcii zúčastnili. Z roka na rok vidíme, ako záujem o darovanie krvi silnie a že žiaci, naša budúcnosť sa k tomto činu stavajú veľmi zodpovedne a šľachetne. Je to tým, že pochopili hodnotu tohto nevyčísliteľného daru – ľudskej krvi. Pevne veríme, že sa na takýchto solidárnych akciách zúčastnia aj v budúcnosti a poskytnú nádej ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú. Ten pocit, že sme možno práve v týchto chvíľach zachránili život niekoľkým ľuďom, je neopísateľný. Všetkým darcom z celého ďakujeme.