Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov

Adresa : Pod Kalváriou 36, 08001 Prešov
Ponúkame štúdium v študijných aj učebných odboroch zapojených do duálneho vzdelávania, školský vzdelávací program rozšírený o hodiny praktického vyučovania, profesionálne vybavené učebné priestory, štúdium na súkromnej škole bez poplatkov za vzdelávanie.