Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava

Adresa : Drieňová 35, 826 64 Bratislava
Nie je zadaný stručný popis školy.