Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta

Adresa : Komenského 1963/10, 075 41 Trebišov
Nie je zadaný stručný popis školy.

Škola ešte nemá publikované články.

Hore