SOŠ sv. Jozafáta, Komenského, Trebišov

Adresa : Komenského 1963/10, 075 41 Trebišov
Škola - bola zriadená v roku 2004. Zriaďovateľom strednej školy je Košická eparchia. V súčasnom období škola pripravuje žiakov v učebných odboroch – hostinský, kuchár, kaderník, cukrár, autoopravár-mechanik, strojný mechanik, krajčír, murár, predavač a dvojročných učebných odboroch. Škola vzdeláva žiakov aj v študijných odboroch – hotelová akadémia a komerčný pracovník v doprave, služby v cestovnom ruchu. Škola sa často zapája do rôznych súťaží, projektov a podujatí v oblastiach súvisiacich s jednotlivými odbormi. V mnohých prípadoch je škola organizátorom, prípadne spoluorganizátorom podujatia. Významné úspechy študenti našej školy dosahujú na súťažiach – barmani na Cassovia Cup, autoopravári na Castrol Junior, hostinskí a študenti hotelovej akadémie na Gastro Junior Skills Slovakia, Danubius Gastro, kuchár Zemplína. Študenti školy sa taktiež zúčastňujú medzinárodných súťaží na Ukrajine a v Poľsku. Škola je spoluorganizátorom medzinárodnej súťaže Veľkonočné variácie a tiež škola organizuje už tradičné podujatie LOGOS – veľtrh študentských spoločností. Naša škola má skúsenosti s rôznymi projektami na národnej aj medzinárodnej úrovni od roku 2012. Medzinárodné projekty sme realizovali v rámci programov Leonardo da Vinci, Erasmus, Erasmus+ v rôznych krajinách. V rámci týchto projektov žiaci aj pedagogickí zamestnanci absolvovali odbornú prax a stáže v Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Česku, Taliansku, Španielsku a na Cypre.


Škola ešte nemá publikované články.

Hore