Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

Adresa : Kušnierska brána 349/2, 06001 Kežmarok
Nie je zadaný stručný popis školy.

Škola ešte nemá publikované články.

Hore