Gymnázium M.R.Štefánika, Šamorín

Adresa : Slnečná 2, 93101 Šamorín

Vitajte na veľtrhu stredných škôl


veľtrh je prístupny len pre prihlásenych žiakov. Prihláste sa pomocou loginu z bezkriedy. Ak prístup nemáte, múžete sa zadarmo registrovať na www.bezkriedy.sk.Hore