Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12 Bardejov

Adresa : Jiráskova 12, 08501 Bardejov
Gymnázium Leonarda Stöckela je všeobecnovzdelávacia stredná škola s viac ako 80-ročnou tradíciou kvalitného vzdelávania, čo dokazujú viaceré rezortné ocenenia na úrovni regiónu, kraja aj Slovenska. V súčasnosti vzdeláva žiakov v dvoch typoch štúdia – štvorročné štúdium zamerané na klasické všeobecné vzdelanie a päťročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku (C1). Profil školy kladie dôraz na efektívnu prípravu žiakov na VŠ (alternatívny učebný plán v 3. a 4. ročníku), ako aj na prácu s talentovanými žiakmi, základný predpoklad ďalšieho úspešného štúdia doma či v zahraničí. Na vyučovanie má nadštandardné materiálno-technické vybavenie odborných učební modernou didaktickou, interaktívnou, projekčnou a laboratórnou technikou, ktoré dopĺňa zrekonštruovaná telocvičňa, spoločenská aula, relaxačná zóna a vynovená školská jedáleň.


Škola ešte nemá publikované články.

Hore