Gymnázium Javorová ul., Rajec

Adresa : Javorová 5, 01521 Rajec
Gymnázium v Rajci je školou s viac ako 65-ročnou tradíciou. Sme modernou a dynamickou vzdelávaciu inštitúciu. Nájdeš tu pedagógov s profesionálnym a individuálnym prístupom ku žiakom. Školu charakterizuje príjemná atmosféra, tradícia, kultivované prostredie, úsmev a slušnosť. Mnohí absolventi sa stali významnými osobnosťami v oblasti školstva, vedy, techniky, kultúry a športu. V roku 2019 bola v škole zriadená bilingválna slovensko-ruská trieda, ktorá ponúka záujemcom vzdelávanie v ruskom jazyku.