PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

16.02.2024 17:42

Autor : Zuzana Kováčová, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

Späť na úvod

4-ročné štúdium

PONUKA ŠTÚDIA

V školskom roku 2024/2025 otvárame: 4-ročné štúdium - študijný odbor 7902 J gymnázium – 2 triedy

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

Podmienky a kritériá do 1. ročníka štvorročného štúdia pre šk. rok 2024/2025

ŠPECIFIKÁCIA PRIJÍMACÍCH TESTOV


8-ročné štúdium

PONUKA ŠTÚDIA

V školskom roku 2024/2025 otvárame: 8-ročné štúdium - študijný odbor 7902 J gymnázium – 1 trieda

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

Podmienky a kritériá do 1. ročníka osemročného štúdia pre šk. rok 2024/2025

ŠPECIFIKÁCIA PRIJÍMACÍCH TESTOV


5-ročné bilingválne štúdium

PONUKA ŠTÚDIA

V školskom roku 2024/2025 otvárame: 5-ročné štúdium - študijný odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium v anglickom jazyku - 1 trieda

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

Podmienky a kritériá do 1. ročníka päťročného štúdia pre šk. rok 2024/2025

ŠPECIFIKÁCIA PRIJÍMACÍCH TESTOV