Ako sa k nám dostať?

15.02.2024 14:17

Autor : Milana Kocková, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho, Košice

Späť na úvod

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na strednú školu do 20. marca 2024.

K prihláške sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

Možnosť podať prihlášku prostredníctvom Edupage.

Pozvánka na prijímacie skúšky je odoslaná zákonnému zástupcovi min. 5 dní pred konaním prijímacích skúšok.