Úspešní absolventi - VIDEO

12.02.2024 11:11

Autor : Adriana Šimanská, SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Zavarská, Trnava

Späť na úvod

Úspešní absolventi - pozrite si 


video na YouTube