Webináre pre kaderníkov

05.02.2023 19:24

Autor : Zdena Žiaková, SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického ul., Žiar nad Hronom

Späť na úvod

Študenti v učebnom odbore kaderník sa počas svojho štúdia zúčastňujú odborných online webinárov, ktoré ponúka firma Matrix. Počas technologických cvičení a odborného výcviku si môžu takto nadobudnuté vedomosti vyskúšať na cvičných hlavách.

Fotogaléria k článku