Zábava

13.05.2020 17:28
Herný svet

Autor : Lucia Oravcová, ZŠ Bošany

Späť na úvod

OSEMSMEROVKY

Všetkými smermi vyčiarknite nasledujúce slová: DVE, STO, OSEM, NULA, JEDEN, DELIŤ, SÚČIN, SÚČET, SČÍTAŤ, PODIEL, ODČÍTAŤ, ČINITEĽ, ROZDIEL, DELENEC, DELITEĽ, MENŠENEC, MENŠITEĽ, SČÍTANEC

Tajničku tvorí 15 hlások.

DVA, MENOVATEĽ, ČIARA, ČITATEĽ, ZLOMOK, PRAVÝ, NEPRAVÝ, KRÁTIŤ, ROZŠÍRIŤ, ČASŤ, NÁSOBÍ, DEĽ, SPOLOČNÝ, DELITEĽ, DESAŤ

Tajničku tvorí 10 hlások.


ČASŤ, ZÁKLAD, STUPEŇ, ODMOCNINA, PRVÁ, DRUHÁ, DVE, MOCNINA, ODMOCNIŤ, RIEŠIŤ, SÚČIN, ODHAD, ASI, OS, ROZKLAD

Tajničku tvorí 11 hlások.


zdroj: matika.ide.sk