Deň otvorených dverí

28.03.2022 07:57
Info pre uchádzačov

Gymnázium, Golianova, Nitra

Späť na školu

29.3.2022

Srdečne pozývame všetkých  žiakov  5., 8. a 9. ročníkov ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium na škole s výbornými študijnými výsledkami žiakov rodičov a výchovných poradcov ZŠ na prehliadku a prezentáciu školy, ktorá je dokonalou kombináciou moderného vzdelávacieho prostredia a aktívneho oddychu v blízkom centre mesta.

Ak máte záujem zúčastniť sa Dňa otvorených dverí Gymnázia, Golianova 68, Nitra v čase od 8,15 hod., prihláste sa prostredníctvom tohto linku:  https://forms.gle/G9wC2bFPjHtuNGwr9

Ak máte záujem zúčastniť sa Dňa otvorených dverí Gymnázia, Golianova 68, Nitra v čase od 9,40 hod., prihláste sa prostredníctvom tohto linku:  https://forms.gle/FLBx5gQtzV1g9wB1A

Ponúkame zaujímavú formu 4ročného štúdia: anglická a informatická trieda