Študijné odbory na Golianku

28.03.2022 07:55
Študijné odbory

Gymnázium, Golianova, Nitra

Späť na školu

5-ročné bilingválne štúdium – s druhým vyučovacím jazykom anglickým.

Uchádzať sa o štúdium môžu deviataci, ale i ôsmaci. MAT, CHEM, UMK, INF a OBN sú vyučované v anglickom jazyku. Svoje komunikačné zručnosti si budeš môcť posilňovať aj na hodinách s anglickými lektormi.  


4-ročné štúdium v triedach podľa výberu žiaka.

Môžeš si vybrať anglickú triedu, informatickú triedu alebo klasickú všeobecnú triedu. Prijímacia skúška je rovnaká a triedu si zvolíte ihneď po prijatí na školu. Pre prijatie v konkrétnej triede sa od žiakov nevyžaduje nič navyše, stačí ak ťa zaujíma angličtina alebo informatika.