4572 G 09 poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

21.03.2022 12:11
Študijné odbory

Spojená škola internátna, Fatranská, Žilina

Späť na školu

Trojročný učebný odbor poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník pripravuje chlapcov a dievčatá na robotnícke povolanie. Jeho absolvent zvládne odborné práce pri výseve, pestovaní, ošetrovaní rastlín, kvetín, zeleniny. Úpravu terénu, trávnika, výsadbu okrasných drevín, kvetinových záhonov a ich ošetrovanie. Ovláda základy aranžovania vybraných kvetinových produktov.