Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

18.03.2022 10:55
Profil školy

Spojená škola internátna, Fatranská, Žilina

Späť na školu

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami od roku 1998.

V súčasnosti sa venujeme hlavne žiakom, ktorých danosti vyžadujú individuálny prístup alebo menší kolektív žiakov.

Odborné vzdelávanie a príprava smeruje k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií, ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam, ktoré umožnia rozvoj a celkový úspech jednotlivcov na základe vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce nielen v známych situáciách, javoch a problémoch, ale aj v nových podmienkach ich riešenia a aplikácie.

Do strednej odbornej školy sa prijíma žiak so zdravotným znevýhodnením s intelektom v norme, ktorý úspešne ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy.

Spôsobilosť žiaka študovať učebný odbor potvrdzuje všeobecný lekár na prihláške. Štúdium je 3 ročné, dennou formou, ukončené záverečnou skúškou. Úspešným absolvovaním štúdia získa žiak stredné odborné vzdelanie.

Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.

V súčasnosti ponúkame štúdium v týchto učebných odboroch:

6451 H aranžér

6452 H fotograf

6424 H manikér - pedikér

Fotogaléria k článku
Tagy článku