Workshop - separovaný zber

Zo života školy

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nám.slobody 12, Sobrance, Nám.slobody 12, 07301 Sobrance

Späť na školu

Žiaci 1.AG sa zapojili do projektu "Zlepší školu a jej okolie", ktorý vyhlásila VIA CARPATIA. Náš projekt je zameraný na separovanie odpadu a vermikompostovanie. Prvou projektovou aktivitou, ktorú si študenti pripravili je workshop o separovaní odpadu a kompostovaní. V rámci workshopu študenti vysvetlili význam separovania odpadu, jeho vplyv na životné prostredie a zamerali sa hlavne na spracovanie bioodpadu a vermikompostovanie. Našim cieľom je priviesť žiakov k separovaniu odpadu v triedach. V našom projekte budeme pokračovať ďalšími aktivitami.