školský časopis - PO ZVONENÍ

Škola : Základná škola Čaňa, Pionierska 33, Čaňa