Časopis skoly:

Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
Najnovšie v rubrikách