Súťaž autorov v žánroch študentského časopisu

Dňa 9.3.2020 vyhlasujeme SÚŤAŽ AUTOROV V LITERÁRNYCH ŽÁNROCH !!
Chceš získať virtuálnu medailu, e-diplom a zúčastniť sa stretnutia s tými najlepšími literárnymi umelcami z celého Slovenska?
Súťažiť môžeš vo všetkých literárnych žánroch: báseň, poviedka, úvaha, reportáž, správa, rozhovor, fejtón, riport, recenzia..

Žánre

Bližšie info k súťaži

Súťaž je určená všetkým žiakom, ktorí sú registrovaní v študentskom časopise.
  • Výhercov vyhlásime pravidelne každý mesiac
  • Články sa budú hodnotiť vždy z celého mesiaca
  • Články budú hodnotené odbornou porotou z radou učiteľov
  • Víťazi budú určení podľa špecifických kritérií
  • O umiestnení budeme informovať učiteľov a vedenie školy
  • Výsledky budeme zverejňovať vždy 15-tého v mesiaci