Zsuzsanna Szlávik

Škola : ZŠ s MŠ Attilu Józsefa s VJM Trhová Hradská
Počet článkov : 18
Priemerná čítanosť : 180.72